Darmowy e-book
Wsparcie psychologiczne
pacjentów onkologicznych
Pobierz
Lek. Piotr Radomyski

Lek. Piotr Radomyski

Radiologia i diagnostyka obrazowa

„Wizualizacje 3D mogą pomóc pacjentom w zrozumieniu rozległości procesu chorobowego i jego wpływu na sąsiednie organy. Dodatkowo mogą w bardziej czytelny sposób dla pacjenta przedstawić wpływ leczenia na wielkość zmiany nowotworowej.”

Turmor 3D logo

Część osób nadal kojarzy radiologię z opisywaniem zdjęć rentgenowskich. Czy mógłby Pan przybliżyć, na czym obecnie polega praca radiologa?

Dzisiejsza radiologia jest dziedziną niezwykle szeroką, a wynika to z ogromnego postępu, jaki dokonał się w radiologii przez ostatnie dziesięciolecia. Obecnie radiolodzy zajmują się opisem nie tylko zdjęć rentgenowskich, ale i opisem badań wykonanych za pomocą Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego. Wykonują również badania USG, a także zabiegi w ramach radiologii interwencyjnej.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Jak wygląda wizyta i czego może się z niej dowiedzieć pacjent?

Radiolodzy nie „prowadzą” pacjentów, skupiają się bardziej na diagnostyce lub wykonywaniu zabiegów (w przypadku radiologii interwencyjnej). Pracownia badań ultrasonograficznych jest miejscem, gdzie z radiologiem ma się najwięcej kontaktu. Podczas badań rentgenowskich, Tomografii Komputerowej czy Rezonansu Magnetycznego kontakt z radiologiem jest ograniczony, ponieważ radiolog opisuje badania przy specjalnie przygotowanym do tego komputerze, na który wysyłane są obrazy radiologiczne. Po zinterpretowaniu uzyskanych obrazów pacjent otrzymuje opis badania.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Jakie znaczenie odgrywa radiologia we współczesnej onkologii?

Radiologia pełni kluczową rolę w onkologii. Pozwala na diagnozowanie nowotworów oraz określenie stopnia ich zaawansowania. Dodatkowo daje możliwość planowania leczenia oraz późniejszego monitorowania pacjentów po zakończonym procesie leczniczym.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Jaki wpływ na medycynę mają nowe technologie?

Radiologia jest przykładem dziedziny, która rozkwitła dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i przez to zrewolucjonizowała podejście lekarzy do wielu procesów chorobowych.Dzięki postępowi technologii jest możliwość dokładniejszego diagnozowania chorób i przede wszystkim wykrywania ich na wcześniejszym etapie, co w onkologii ma fundamentalne znaczenie.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Co Pan sądzi o trójwymiarowych wizualizacjach zmian nowotworowych? Czy Pana zdaniem wizualizacja 3D jest dla pacjenta bardziej czytelna i zrozumiała niż np. nieprzetworzone badanie TK

Obrazy otrzymane w badaniach TK i MR mogą być trudne do zinterpretowania przez osobę spoza pola medycznego. Wizualizacje 3D mogą pomóc pacjentom w zrozumieniu rozległości procesu chorobowego i jego wpływu na sąsiednie organy. Dodatkowo mogą w bardziej czytelny sposób dla pacjenta przedstawić wpływ leczenia na wielkość zmiany nowotworowej. Oczywiście wizualizacje nie zastąpią opisu badania przygotowanego przez radiologa, który w szczegółowy sposób odnosi się do istotnych klinicznie aspektów choroby.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Jaka jest najszybsza i najskuteczniejsza metoda badania, dzięki której można dokonać rozpoznania raka?

Jest bardzo wiele nowotworów, które różnią się od siebie pod względem histologii, czyli rodzaju tkanek, z których się wywodzą. Z tego względu trudno wyznaczyć jeden rodzaj badania obrazowego, który byłby najlepszy w diagnostyce wszystkich nowotworów. Najbardziej dokładnym badaniem w diagnostyce raka tarczycy jest ultrasonografia. Tomografia Komputerowa dzięki swoim właściwościom szybkiego skanowania dużych obszarów ciała świetnie nadaje się do określenia stopnia zaawansowania nowotworów okrężnicy. Rezonans Magnetyczny pozwala na najlepszą ocenę miejscowego stopnia zaawansowania guzów wywodzących się z końcowego odcinka jelita grubego, czyli odbytnicy. Podsumowując, nie ma jednej, najlepszej metody do oceny nowotworów - każda ma swoje plusy i minusy, swoje specyficzne zastosowania. Rolą radiologa jest między innymi zasugerowanie odpowiedniej metody diagnostycznej dobranej indywidualnie dla każdego pacjenta.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Co to jest kontrast i jaka jest jego rola w badaniach obrazowych?

Środki kontrastowe są to preparaty, które najczęściej podajemy dożylnie aby uzyskać więcej informacji podczas wykonywanego badania. Czasami wręcz są niezbędne do tego, aby postawić celną diagnozę. Stosuje się je zarówno w Tomografii Komputerowej jak i w Rezonansie Magnetycznym, a nawet w ultrasonografii. Jak wszystkie preparaty podawane dożylnie, środki kontrastowe mogą mieć skutki uboczne. Chciałbym podkreślić, że nowoczesne preparaty są znacznie bezpieczniejsze niż te kiedyś używane, a groźne reakcje niepożądane występują niezwykle rzadko. Każde badanie z podaniem kontrastu musi być nadzorowane przez lekarza radiologa, który decyduje o wyborze odpowiedniego środka.

Lek. Piotr Radomyski
Turmor 3D logo

Czy należy obawiać się promieniowania w badaniach obrazowych?

Nie we wszystkich badaniach obrazowych stosuje się promieniowanie jonizujące. Ultrasonografia i Rezonans Magnetyczny nie wykorzystują promieniowania rentgenowskiego. W Tomografii Komputerowej czy badaniach rentgenowskich stosowana jest zasada ALARA - z angielskiego „as low as reasonably achievable”. W skrócie oznacza to ograniczenie szkodliwego promieniowania tylko do dawki, która jest niezbędna.

Lek. Piotr Radomyski

Przeczytaj także:

dr n. med. Malwina Grobelna

dr n. med. Malwina Grobelna

Chirurgia naczyniowa i medycyna estetyczna

„Uważam, że wizualizacje 3D znacznie podniosą jakość komunikacji z pacjentem zarówno przed leczeniem, jak i w trakcie rekonwalescencji po zabiegu. Nie można też zapominać o aspekcie planowania leczenia, lub jego modyfikacji na podstawie uzyskanych obrazów.”

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Kontakt
background image