webinar na facebooku
Zapisz się
Odżywianie
pacjentów onkologicznych
w okresie świątecznym
Darmowy e-book
Dieta antyrakowa
Poradnik z przepisami
Pobierz

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TUMOR3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85 (60-529), zwana dalej TUMOR3D.

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

TUMOR3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529, Poznań

support@tumor3d.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Wojciech Byrski, adres e-mail:iod@tumor3d.com

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

TUMOR3D jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane użytkowników aplikacji Tumor3D;

 • Osoby przesyłające zapytania na kontaktowy adres e-mail:support@tumor3d.com;

 • Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter;

Strona internetowa www.tumor3d.com wykorzystuje również pliki cookie. O zasadach ich przetwarzania mogą Państwo przeczytać w zakładce: „Informacje dotyczące plików cookie”.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy prawne ich przetwarzania).

Dane użytkowników aplikacji Tumor3D

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

  • utworzenia oraz obsługi konta użytkownika, w tym egzekwowania postanowień Regulaminu (Na podstawie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną);

  • realizacji usługi przygotowania modelu 3D (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – udzielonej przez Państwa zgody w zakresie przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia);

  • w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody w celu wykorzystania danych w sposób anonimowy w ramach mechanizmów uczenia maszynowego;

  • ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń).

 • Zakres przetwarzanych danych: Użytkownik podczas zakładania konta powinien podać swoje dane w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Na dalszym etapie od Użytkownika pozyskiwane są dane dotyczące jego stanu zdrowia zawarte w pliku DICOM/zdjęciach opisu badania, jednakże podczas wgrywania danych na serwer, dane osobowe z pliku DICOM są automatycznie anonimizowane (wszelkie dane, które nie są niezbędne dla realizacji usługi takie, jak numer PESEL są usuwane). Dane osobowe zawarte w przesyłanych zdjęciach opisu badania są również anonimizowane przez upoważnionych do tego pracowników TUMOR3D. Dostęp do Państwa danych posiada ograniczone grono upoważnionych pracowników TUMOR3D.

 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe) oraz podmioty realizujące obsługę płatności, przetwarzający dane na zlecenie TUMOR3D.

  • Dostęp do danych w sposób zanonimizowany (bez możliwości identyfikacji Państwa osoby) mogą posiadać również partnerzy wspomagający TUMOR3D w opracowaniu modelów 3D.

 • Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa konta w aplikacji/wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Dane wgrywane do aplikacji, które nie są niezbędne dla realizacji usługi (dane, o których mowa w punkcie „Zakres przetwarzanych danych” usuwane są w momencie wgrywania ich na serwer)

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: TUMOR3D nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

 • Przekazywanie danych poza EOG:TUMOR3D co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TUMOR3D będzie korzystać z dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta oraz skorzystania z usługi.

Osoby przesyłające zapytania na kontaktowy adres e-mail:support@tumor3d.com

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań wynikających z przesłanych zapytań).

 • Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe) przetwarzający dane na zlecenie TUMOR3D.

 • Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: TUMOR3D nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

 • Przekazywanie danych poza EOG:TUMOR3D co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TUMOR3D będzie korzystać z dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji elektronicznej.

Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – udzielonej przez Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowych).

 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie TUMOR3D.

 • Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa zgody.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: TUMOR3D nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

 • Przekazywanie danych poza EOG:TUMOR3D co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których TUMOR3D będzie korzystać z dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez TUMOR3D moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki Cookie TUMOR3D:

 • Niniejsza Strona internetowa korzysta z plików Cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej, wykorzystywane do następujących celów:

  • Optymalizacyjnych – ułatwiających korzystanie z witryny, w szczególności poprzez odpowiednie wyświetlenie Strony internetowej.

  • Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których Strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jego zawartość do preferencji Użytkowników.

  • Utrzymania sesji użytkownika – zapamiętywania danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie musi wprowadzać loginu oraz hasła na każdej podstronie.

 • Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików Cookie na Twoim urządzeniu, zmień ustawiania swojej przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

Zewnętrzne Pliki Cookie / Analogiczne technologie:

Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie i analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

  • Google Analytics (Google Ireland Limited) – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych.

  • Google Tag Manager (Google Ireland Limited) – rozwiązania stosowane do zarządzania tagami strony internetowej.

  • HotJar (HotJar Ltd) – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych (anonimowej analizy zachowań użytkownika na Stronie internetowej).

  • Facebook – rozwiązania wykorzystywane do pozyskiwania informacji na temat tego, którą stronę witryny odwiedził użytkownik z danym adresem IP. Wykorzystywane są w celu wyświetlania reklam Facebook Ads.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Kontakt